Calendrier juin 2016

 

Capoeira

Artonic asbl

Dady Kasa-Vubu (Puma), Bouslama Zarhedine (Coelho) Da Silva Santos Cyndie

 

Viirliesconcours

Virliesnomëtteg Schoulkanner aus der Regioun

 
 

Fatzbeidelen

E Stéck fir ze laachen, fir ze liesen a vläicht fir ze spillen

Pssst!

Kanner luussen hannert de Rideau

A la découverte des secrets des coulisses

 

Hip Hop Marathon

Collaboration avec l’Éducation nationale en direction du régime préparatoire