Expositions

Du Jeudi 06.12.2012 | 18:30 au Vendredi 21.12.2012 | 18:00

Nocturne
Du Mercredi 02.01.2013 | 14:00 au Dimanche 13.01.2013 | 18:00
Mercredi 26.12.2012 | 19:00 - 21:00

Schoulkanner, fréier an haut, aus der Gemeng Miersch

Mierscher Geschichtsfrënn


Gutt a schlecht Erënnerunge bleiwen an eisem Gediechtnes ageprägt. Et gëtt keng Zäit an eisem Liewen, déi eis esou geprägt huet, wei déi Joeren déi mir op der Schoulbänk verbruecht hunn. Materiell sinn et e puer Fotoen, en Objet wéi e Griffel, en Heft, eng Schoulmapp… Eis Schoulzäit sinn awer haaptsächlech Erënnerun­gen un eis Komeroden, un eis Schoulmeeschteren, u Gebäier… Déi eischt Frëndschafte sinn entstanen, déi oft e ganzt Liewe gehalen hunn. Alles dat versicht d’Ausstellung vun de Geschichts­frënn an eis erëm ervirzeruffen.

 

Vernissage Donneschdeg 06.12.12 | 18:30

d'Ausstellung ass op vum 07.12. - 21.12. a vum 02.01. - 13.01.13 vun Méindes bis Freides vun 14:00 - 18:00 an op Rendez-vous


 

D’Ausstellung ass op a Präsenz vun de Geschichtsfrënn

All Sonndeg | 15:00 - 17:00

Nocturne 26.12.12 | 19:00 - 21:00