Theatre

Dimanche 20.03.2016 | 17:00 | Tickets

Adultes: 19,00 €
Réduit: 9,00 €
Spectacle enLëtzebuergesch
PlacesFree seating
Réservation par téléphoneT. (+352) 47 08 95 1 luxembourgticket.lu

Wat den Noper seet… an aner Geschichten

Literareschen Owend mat Texter a Gedichter vu Lëtzebuerger Schrëftsteller


Hues de schons héieren…

 

Mat de Nopere ginn et déi schéinste Geschichten an de schlëmmste Sträit; si kréie mat, wat am Stot niewendrun leeft a sollen dach näischt wëssen. De Gaart gëtt, och, wéinst de Noperen an der Rei gehalen, an et gëtt eriwwer geluust fir all déi Saache mat ze kréien, déi een näischt uginn. De Noper, dat ass deen, deen e gesäit, vun deem e net wëll gesi ginn, mat deem e potert, fir eppes gewuer ze ginn, ouni selwer ze vill ze erzielen, et sief iwwert deen aneren Noper. Geschichten iwwert d‘Noperen erzielen ons och eppes iwwert dee klenge Mikrokosmos vu Frëndschaft, Freed, Näid a Kontroll – e Lëtzebuerger Owend.

 

Et ginn Texter gelies vun Josy Braun, Josy Christen, Pol Greisch, Nico Helminger, Jhemp Hoscheit, Jos Jacquemoth, René Kartheiser, Guillaume Kintzelé, Auguste Liesch, Pol Pütz, Marcel Reuland a Guy Rewenig.

 

Mise en scène Daliah Kentges Musek Eric Falchero Et spillen Christiane Rausch a Steve Karier Auswiel vun den Texter Germaine Goetzinger, Pierre Puth, Claude Kremer a Claude D. Conter Produktioun Mierscher Kulturhaus, Centre National de Littérature

 

OP TOURNEE:

21.03.16 / 20:00 Schungfabrik, Kayl