CAKU Kannerprogramm

Vun Näichtnotze, Spëtzbouwen an allerlee Stiichtereien

Betsy Dentzer
Erzieltheater

 
Vun Naischtnotze
Vun Naischtnotze

12.12.2017 | 15:00 | Tickets

Schulvorstellung
12.12.2017 | 09:30
13.12.2017 | 09:30

Ticket 14.0 €
Reduzéiert 7.0 €
Kulturpass 1.5 €

 
Si léie wéi gedréckt, si klauen Hénger a Säck voller Suen, si dreiwen déi gelungenste Spiichten, an dat meeschtens op d’Käschte vun deenen anere Leit...ma heiansdo hunn déi et och verdéngt. Näichtnotzen a Spëtzbouwe ginn et op der Welt nawell eng gutt Rëtsch, an dofir ginn et och eng sëllege Geschichten iwwert se z'erzielen. Scho vill där Spëtzbouwe-Geschichten huet d'Betsy erzielt, mee et kommen ëmmer neier dobäi!


..."Nu kuck se mol, eis Spëtzbouwen,
a gëff och gläich gutt uecht:
Et ginn der vill, an och bei eis,
dofir sief dru geduecht:
ween alles gleeft, ass liicht ze kréi'n,
dee kritt der vill gestiicht,
a ween net kuckt, jo deen ass schnell
em e puer Mënz méi liicht..."


Erzielung an alles ronderem a virdrun Betsy Dentzer

Alter 7-11 Joer (2.2. - 4.2.) Sprooch LU / Übersetzung deutsche Gebärdensprache Dauer 45 Min.

Ticket'en Schoulvirstellungen
T. (+352) 26 32 43 1 M. scolaires@kulturhaus.lu

53, rue G.-D. Charlotte
L-7520 Mersch
Tél.: 26 32 43-1
info@kulturhaus.lu